Jonas Jægerfalk (f. -65)

Advokat sedan 2003, har tidigare varit verksam som datakonsult och arbetar med specialinriktning på IT-rätt, brottmål och personskador.

Han åtar sig uppdrag som bl.a. offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde, bodelningsförrättare, god man enligt samäganderättslagen och boutredningsman.

Vistas gärna med bössa i skogen eller på skidor utför fjället.

Telefon: +46 (0) 176-778 56
Mobil: +46 (0) 70-768 68 40
E-post: jonas.jaegerfalk@advokatablg.se