Marcus Bülow (f. -91)

Juristexamen 2019, Stockholms universitet. Har studerat med särskild inriktning mot kommersiell avtalsrätt och entreprenadrätt. Skrev examensarbete om entreprenadbesiktningens procedur och rättsverkan.

Marcus åtar sig bl.a. uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, god man, rättegångsbiträde och målsägandebiträde. 

Uppvuxen i Roslagen. Spenderar fritiden med familj och vänner, gärna i skärgården på Gräskö. 

Telefon: +46 (0) 176-778 66
E-post: marcus@advokatablg.se