Lasse Gärdlund (f. -54)

Advokat sedan 1988, utbildad byggnadsingenjör och arbetar med speciell inriktning på affärs- och fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt och generationsskiften.

Han har arbetat som amanuens i skatterätt vid Stockholms Universitet där han undervisat i speciell fastighetsrätt på juristlinjen. Han har även författat en Byggnadsforskningsrapport.

Åtar sig uppdrag som boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen.

Vistas gärna i skärgården eller på fjället, helst tillsammans med terriern Thure.

Telefon: +46 (0) 176-778 55
Mobil: +46 (0) 70-660 92 92
E-post: lasse.gardlund@advokatablg.se