Advokatbyrån arbetar bl.a. inom följande rättsområden:

Familjerätt
Arvsrätt och boutredningar
Fastighets- och entreprenadrätt
Fastighetsbildnings- och exploateringsfrågor
Generationsskiften
Affärsjuridik

Advokatbyrån har sedan många år samarbete med Företagarförbundet och Villaägarnas Riksförbund.

Advokatbyrån driver i egen regi nätverkande kurser såväl i Sverige som utrikes genom AdvokaTOUREN®. Byrån håller även egna kurser i entreprenad- och fordringsjuridik.

För uppdrag som utförs av Advokataktiebolaget Gärdlund tillämpas våra allmänna villkor och vår integritetspolicy.Faktorigatan 6, 761 30 Norrtälje | info@advokatablg.se
Telefon: +46 (0) 176 - 778 50 | Fax: +46 (0) 176 - 22 46 60